Ontmoetingspunt Verlies

Het Ontmoetingspunt Verlies is er voor iedereen die te maken heeft met een vorm van verlies. Dit kan zijn het overlijden van een naaste maar ook andere vormen van verlies, zoals gezondheid of werk. Je kunt hier terecht voor een luisterend oor en het delen van ervaringen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn om en om op vrijdag en zondag en gratis toegankelijk en vinden plaats in de Leeskamer van het Forum.

Op vrijdagen van 10:00 - 12:00 uur
Op zondagen van 14:00 - 16:00 uur

 • Zondag 12 januari en vrijdag 24 januari
 • Zondag 9 februari en vrijdag 21 februari
 • Zondag 8 maart en vrijdag 20 maart
 • Zondag 5 april en vrijdag17 april
 • Zondag 3 mei en vrijdag 15 mei
 • Vrijdag 12 juni en zondag 28 juni
 • Vrijdag 10 juli
 • Zondag 6 september en vrijdag 18 september
 • Zondag 4 oktober en vrijdag 16 oktober
 • Zondag 1 november, vrijdag 13 november en zondag 29 november
 • Vrijdag 11 december en zondag 27 december.