Inschrijfformulier instellingenabonnement

Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de aanschaf van een instellingenabonnement voor ondergenoemde instelling en/of groep. Hij/zij accepteert daarmee de aansprakelijkheid voor de materialen die op de bij het abonnement horende ledenpas worden geleend. De wederzijdse verplichtingen die hiermee zijn aangegaan, zijn omschreven in het algemeen reglement van Bibliotheek Zoetermeer.

(laat leeg indien dit overeenkomt met het postadres)

(laat leeg indien dit overeenkomt met het postadres)

13-01-2014