Opening bibliotheken

Gepubliceerd op: 8 mei 2020 10:56

De opening van Forum en wijkvestigingen is in voorbereiding. Op de persconferentie van 6 mei werd bekend gemaakt dat bibliotheken weer snel open mogen. We zijn daar erg blij mee! Om dit op een veilige manier te kunnen doen is wat meer tijd nodig.

De bibliotheken moeten fysiek worden aangepast, procedures moeten veranderen... De datum van 11 mei die op de persconferentie werd genoemd, is daarvoor te snel. Tijdens de sluiting is al veel voorbereid voor de 'anderhalvemeterbibliotheek' en nu gaan we dat in gang zetten.
We hebben er enorm veel zin in om iedereen weer te ontvangen. Op welke datum de bibliotheken weer opengaan, laten we zo snel mogelijk weten. Houd onze social media of website in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief, dan krijg je vanzelf bericht. Ook ons afhaalpunt staat en blijft tot je beschikking. Tot snel!

De sluiting door de coronacrisis van de Zoetermeerse bibliotheken eindigt per 25 mei. Nu het kabinet duidelijkheid heeft gegeven over de nieuwe coronamaatregelen, kunnen de bibliotheken worden aangepast om iedereen veilig te ontvangen. We zijn hier enorm blij mee en zijn hard aan het werk om alle benodigde aanpassingen te doen.

Veel aanpassingen nu pas mogelijk
Hoewel de overheid heeft aangegeven dat opening per 11 mei weer zou mogen, is die snelle datum voor de Bibliotheek niet haalbaar. Tijdens de sluiting hebben we zoveel mogelijk gepland en voorbereid voor de toekomst, maar er moet veel aangepast worden in de panden om ieders veiligheid te kunnen waarborgen. Natuurlijk zetten we alles in het werk om zo snel mogelijk te kunnen starten. Zo zullen er onder meer vloerstickers worden aangebracht om de onderlinge afstand te handhaven, op bepaalde plekken in het pand wordt éénrichtingsverkeer aangegeven, er komen speciale mandjes waarmee het aantal bezoekers kan worden gemonitord en er is handgel voor bezoekers. Ook worden spatschermen en posters met aanwijzingen aangebracht. Teruggebrachte boeken gaan 36 uur in quarantaine conform de nieuwste richtlijnen.
De bibliotheek is er niet alleen voor boeken, dus ook de pc-werkplekken en studieplekken worden aangepast en de activiteitenruimtes zodanig ingericht dat men hier veilig gebruik van kan maken. Dit geldt ook voor de ruimtes voor het houden van spreekuren door de samenwerkingspartners. Niet alles zal tegelijkertijd ingaan. Om alles goed te laten verlopen zetten we aangepaste werkprocedures en roosters in gang.

Bedankje voor Vrienden en donateurs
Als dank voor hun steun in de afgelopen periode, zullen alle Vrienden van de Bibliotheek en donateurs een uitnodiging ontvangen om als eerste weer boeken te komen uitzoeken. Ook de bibliotheek is hard getroffen door de Coronacrisis, die bovenop de door de gemeente aangekondigde bezuiniging is gekomen. We zijn daarom bijzonder dankbaar voor de steun van het vriendenprogramma en de donateurs. Maandag 25 mei van 11.00 tot 13.00 uur is het Forum alleen open voor deze groep. Bent u Vriend(in) of donateur? Geef u dan even op voor deze openstelling. Diezelfde dag vanaf 13.00 uur zijn alle leden weer van harte welkom in het Forum. Meer informatie over het Vrienden- en donateursprogramma.

Aangepaste openingstijden
Aangepaste openingstijden in het Forum zijn tot nader order maandag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De wijkbibliotheken Rokkeveen en Oosterheem openen volgens hun gebruikelijke openingstijden (op maandag de 25e is dat om 14.00 uur). De boekenbus in de vestigingen is vooralsnog alleen open op donderdag. Om pieken in het aantal bezoekers te voorkomen, vragen we leden om zoveel mogelijk verspreid door de week te komen. Kijk of u ook op een ander moment kunt komen dan de doorgaans wat drukkere dagen (zaterdag en woensdag- en vrijdagmiddag).

Niet stil gezeten
Tijdens de sluitingsperiode is er veel inspanning gestoken in het voorbereiden van de dag dat de bibliotheken weer zouden mogen openen. Ook met de dienstverlening hebben we niet stilgezeten. Alle medewerkers hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk Zoetermeerders van alle leeftijden te helpen bij het online lezen, zoveel mogelijk dienstverlening is omgezet in een digitale variant, er is een afhaalpunt en een bezorgservice gestart en ruim 3.000 oudere leden zijn hoogstpersoonlijk gebeld om ze ondersteuning te bieden. Onze medewerkers hebben hier zeer leuke en positieve reacties over ontvangen.