Bibliotheek zoekt schrijftalent

Gepubliceerd op: 19 juni 2014 15:45

De bibliotheek is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor een extra werkgroep proza. Al ruim twee jaar faciliteert de bibliotheek een werkgroep proza en een werkgroep poëzie voor amateurschrijvers in Zoetermeer. De werkgroepleden komen één keer per maand bij elkaar in de Hoofdbibliotheek om elkaars werk te lezen en van opbouwende feedback te voorzien. De werkgroep proza heeft inmiddels tien leden en groeit uit z’n jasje. Daarom is de bibliotheek op zoek naar een extra vrijwilliger die een tweede groep kan coördineren.

Taakbeschrijving

De coördinator is lid van de werkgroep en neemt als schrijver ook eigen teksten mee, maar heeft daarnaast als voornaamste taak het voorzitten van de werkgroepbijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten voorziet de coördinator de werkgroepleden van schrijfopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten zelf velt de coördinator geen waardeoordeel over de verhalen maar nodigt de werkgroepleden uit om te reageren op elkaars werk, en reageert ook zelf. Hij of zij bewaakt de tijd, houdt de af- en aanmeldingen voor de bijeenkomsten bij, beheert de sleutel, opent en sluit het cursuslokaal en zet koffie. Verder onderhoudt de coördinator het contact met de bibliotheek.

De huidige coördinator van de werkgroep proza kan de nieuwe vrijwilliger begeleiden bij de start van een tweede groep. Iedereen die geïnteresseerd is in deze vrijwilligersfunctie kan voor een vrijblijvend gesprek contact opnemen met de huidige coördinator van de werkgroep, Claudia Hilgers: claudia.hilgers@bibliotheek-zoetermeer.nl