De BoekStartcoach op het consultatiebureau in Oosterheem

Gepubliceerd op: 12 februari 2018 14:18

Op donderdag 22 februari a.s. vindt het officiële start- en fotomoment plaats van de Boekstartcoach. Op deze dag om 12.00 uur geeft Wethouder Vugs, in het bijzijn van vertegenwoordigers van JGZ-ZHW en Bibliotheek Zoetermeer, het officiële startsein voor het project.

Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én stimulerend het is om al met de allerjongsten een boekje te lezen, krijgt het consultatiebureau in Oosterheem vanaf 15 februari wekelijks op donderdagochtend bezoek van een BoekStartcoach. Tijdens de bezoeken van ouders an het consultatiebureau staat de ontwikkeling van hun kind centraal. Taalontwikkeling is daarvan een belangrijk onderdeel. Net als de Bibliotheek benadrukt het consultatiebureau het belang van (voor)lezen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Samen lezen versterkt de band tussen ouder en kind. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Naast de vaste donderdagochtend bij het consultatiebureau is de Boekstartcoach iedere woensdagochtend te vinden in de wijkbibliotheek Oosterheem.

Boekstartcoach ook in de Bibliotheek
Iedere woensdagochtend, aansluitend op het peutervoorlezen, is Lees- en Mediaconsulent Jory Schipper ook aanwezig in de wijkbibliotheek Oosterheem. Tussen 11.00-12.00 uur (na het peutervoorlezen) kunnen ouders van jonge kinderen bij haar terecht met vragen over voorlezen aan kinderen. Wat werkt en wat werkt niet? Welke boeken zijn geschikt voor hele jonge kinderen? En hoe doe je dat eigenlijk, voorlezen aan baby’s?

Samenwerking
In het kader van BoekStart wordt er al bijna 10 jaar samengewerkt door de Bibliotheek, de gemeente en JGZ. Deze pilot is gesubsidieerd door Stichting Lezen. Het is een voortzetting en verdieping van de samenwerking, gericht op het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.