Goed nieuws voor de wijkbibliotheken

Gepubliceerd op: 20 april 2021 10:00

Er is al lange tijd onduidelijkheid en onrust over de toekomst van de Wijkbibliotheek Oosterheem en Wijkbibliotheek Rokkeveen. In 2019 had de gemeente het voornemen om de vestigingen te sluiten. Dat stuitte op veel verzet van de inwoners van Zoetermeer. Logisch, want de sluiting van de twee wijkvestigingen heeft veel consequenties. Inmiddels, in april 2021, kunnen we opgelucht vertellen dat het college van B&W een memo naar de gemeenteraad heeft gestuurd met het voorstel de wijkbibliotheken in 2021 en 2022 open te houden!

Huis van de Wijk
Dit nieuwe advies is een gevolg van een andere aanpak van de gemeente binnen het wijkgericht werken. Dat betekent dat breder wordt gekeken naar thema’s die onderling raakvlakken met elkaar hebben. Een gevolg hiervan is dat de besluitvorming over Huizen van de Wijk wordt vertraagd. In de tussentijd gaat de gemeente onderzoeken hoe de wijkvestigingen kunnen worden geïntegreerd in de plannen en eisen van een ‘Huis van de Wijk’.

Wijkbibliotheek Oosterheem
Dat betekent concreet dat het college van plan is om de wijkbibliotheek in Oosterheem niet te sluiten, mede omdat het in de programmaeisen van een Huis van de Wijk als beste optie naar voren komt. Als de bibliotheeklocatie nu gesloten wordt, zou het in de toekomst onmogelijk worden om daar het Huis van de Wijk te realiseren. Het college werkt daarom aan een plan om de locatie minimaal in 2021 en 2022 open te houden.

Wijkbibliotheek Rokkeveen
In Rokkeveen zal in samenwerking met de bibliotheek gestart worden met de doorontwikkeling van deze locatie. Dat zal gebeuren mede op basis van de plannen van de bibliotheek zelf, als alternatieve invulling van de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor kan deze locatie ook in ieder geval in 2021 en 2022 open blijven en mogelijk door ontwikkelen naar een Huis van de Wijk.

Joke de Mos, directeur Bibliotheek Forum Zoetermeer: “We natuurlijk hartstikke blij met dit voorstel. Op deze manier kunnen de wijkbibliotheken in ieder geval in 2021 en 2022 open blijven. Een bibliotheekfunctie binnen een Huis van de Wijk is wat ons betreft een reële optie om in de toekomst verder te gaan. We hebben immers al concrete plannen op de plank liggen voor onze vestiging in Rokkeveen. We gaan hierover graag in gesprek met Gemeente Zoetermeer. Een mooi vooruitzicht voor alle gebruikers van onze wijkvestigingen!”

Als de gemeenteraad met de plannen akkoord gaat dan gaan de gemeente en bibliotheek zo snel mogelijk met elkaar in gesprek over het plan van aanpak.