Nieuwe locaties de Bibliotheek op School

Gepubliceerd op: 18 december 2014 13:27

Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren ingrijpend. Een belangrijke verandering is de structurele bijdrage die de bibliotheek gaat leveren aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op School. Hiervoor worden op woensdag 21 januari 2 basisscholen in de wijk Meerzicht aangesloten. Op KBS De Regenboog is de officiële opening om 10.00 uur, op OBS Het Zwanenbos om 11.00 uur.

Meer lezen, beter in taal

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets!

Leesplan

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken. Met het leesplan werken de scholen structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan de versterking van de leesbevordering en het vergroten van de taalontwikkeling. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekkringen, boekbesprekingen en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek, maken onderdeel uit van het leesplan.

Schoolbibliotheek

Op school is een fysieke bibliotheek ingericht. De bibliotheek levert de collectie voor deze schoolbibliotheek. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen kinderen met hun eigen bibliotheekpas natuurlijk ook boeken en andere materialen lenen in de bibliotheek zelf. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen t/m 17 jaar!

De Monitor

Een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op School is de monitor. Deze monitor brengt het lees- en leengedrag van de leerlingen, de leesbevorderingsactiviteiten van leerkrachten en het leesklimaat op school in beeld. De monitor laat zien of de bibliotheek en de school erin slagen om het leesplezier te vergroten en de leerlingen meer te laten lezen. De uitkomsten van de monitor kunnen uiteindelijk naast de Cito-scores gelegd worden.

Verdere uitrol

Er zijn nu 6 basisscholen in Zoetermeer aangesloten op de Bibliotheek op School. Bibliotheek Zoetermeer onderzoekt de mogelijkheid om het concept breder uit te rollen en ook de andere scholen in Zoetermeer aan te sluiten. De bibliotheek is hierover in gesprek met onderwijsbesturen en gemeente.