Ondertekening Taalakkoord

Gepubliceerd op: 6 september 2017 19:23

Op maandag 4 september, op de openingsdag van de week van de alfabetisering, hebben 19 Zoetermeerse organisaties de intentieverklaring Taalakkoord Zoetermeer ondertekend. Hieronder waren niet alleen alle taalhuispartners maar ook grote Zoetermeerse werkgevers zoals Gemeente Zoetermeer, Vierstroom Thuiszorg, De Drie Ballonnen en het LangeLand ziekenhuis.

Wat is een Taalakkoord?

Een Taalakkoord beschrijft hoe op lokaal niveau voor de aanpak van laaggeletterdheid en leesbevordering een beleidsmatige verbinding tussen taal en de domeinen werk, gezin, onderwijs en gezondheid wordt gemaakt en welke instrumenten hierbij worden ingezet. Nu er een intentieverklaring  ligt zal de komende maanden worden gewerkt aan een Taalakkoord. In dit Taalakkoord komen afspraken te staan over de manier waarop de samenwerkende organisaties laaggeletterdheid in Zoetermeer gaan bestrijden. Elke organisatie geeft daarbij aan op welke manier wordt bijgedragen aan het voorkomen en/of bestrijden van laaggeletterdheid.

Waarom een Taalakkoord?

In de uitwerking hiervan is het bijvoorbeeld heel belangrijk om laaggeletterden op het spoor te komen en hen ervan te overtuigen dat het belangrijk is om  basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) te vergroten. Deze basisvaardigheden heeft iedereen nodig om zich te kunnen redden in de maatschappij. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en dit kan alleen als je in staat bent (digitaal) te communiceren met elkaar en de overheid. Beheersing van de basisvaardigheden is hiervoor een vereiste.

De regie voor de totstandkoming van het Taalakkoord is in handen van het Taalhuis Zoetermeer. Het Taalhuis is fysiek gevestigd in de Hoofdbibliotheek en is opgericht door de gemeente, Stichting Lezen & Schrijven en de Bibliotheek. Het Taalhuis bestaat uit de samenwerking van (taal)organisaties uit Zoetermeer met het doel om mensen te helpen hun basisvaardigheden te vergroten.