Ondertekening Taalakkoord

Gepubliceerd op: 22 december 2017 20:27

Op woensdag 20 december hebben maar liefst 25 organisaties het Taalakkoord Zoetermeer ondertekend in het Taalhuis in de hoofdbibliotheek in Zoetermeer. In dit Taalakkoord onderschrijven deze organisaties het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid en geven ze aan wat ze zelf doen of gaan doen om laaggeletterdheid te voorkomen. Iedere organisatie doet dit vanuit zijn eigen rol in de samenleving en zet dan ook haar eigen kracht in om actief aan de slag te gaan met dit thema.

Isabelle Vugs, wethouder, en Melanie Mul, coördinator Taalhuis, benadrukten in korte speeches het belang van het Taalakkoord en bedankten de ondertekenaars van harte voor hun inzet hiervoor. Het uiteindelijke doel bij de bestrijding van laaggeletterdheid is om te zorgen dat alle inwoners van Zoetermeer zelfredzaam worden. Hierbij is niet alleen de ontwikkeling van taalvaardigheid belangrijk maar ook het vergroten van reken- en digitale vaardigheden zijn van belang om mee te kunnen (blijven) doen in onze snelle en soms in gewikkelde maatschappij.

De eerste stap in de samenwerking werd gezet door ondertekening van het officiële document en het zetten van een handtekening op een groot foamboard. In 2018 begint het echte werk en zullen er door middel van deze netwerkaanpak stappen gezet worden om te zorgen dat de komende jaren 1000 Zoetermeerders op weg geholpen worden met het verhogen van hun taalvaardigheid.

De ondertekenaars van het Taalakkoord Zoetermeer zijn: Bibliotheek Zoetermeer/Volksuniversiteit, Centrum voor Kunst en Cultuur & partners, Gemeente Zoetermeer, Humanitas, Junis - De Drie Ballonnen, Kattebel Teksten, Kern kinderopvang, Kwadraad maatschappelijk werk, Langeland Ziekenhuis, Leerwerkloket, mboRijnland, NL Educatie, OPOZ, Piëzo, Raad voor Ondernemend Zoetermeer, ROC Mondriaan /Taal+, Stichting Lezen en Schrijven, Stadsmuseum, Taalent, Huiswerkbegeleiding, Taalpartners, Totaal Onderwijs, Vierstroom Hulp Thuis, VluchtelingenWerk, Vrijwilligerscentrale-Gilde Samenspraak.