Opening 6 nieuwe locaties ‘De Bibliotheek op School’

Gepubliceerd op: 19 september 2017 09:55

Het bibliotheekwerk is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Een belangrijke verandering is de structurele bijdrage die de Bibliotheek levert aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. Deze educatieve aanpak heet ‘de Bibliotheek op school (dBos)’ en wordt op veel plekken in Nederland toegepast. Rondom de Kinderboekenweek worden in Zoetermeer 6 nieuwe locaties geopend: op BS Noordeinde, MKC Passe Partout, BS Prins Florisschool, OBS Florence Nightingale, IKC de Waterlelie en OBS ’t Plankier. Bij de openingen zijn diverse wethouders aanwezig.

Data openingen

  • woensdag 20 september om 8.45 uur: opening op BS Noordeinde
  • donderdag 21 september om 13.30 uur: opening op MKC Passe Partout in aanwezigheid van wethouder Isabelle Vugs
  • woensdag 4 oktober om 9.00 uur: opening op BS Prins Florisschool in aanwezigheid van wethouder Marc Rosier
  • woensdag 4 oktober om 9.00 uur: opening op OBS Florence Nightingale
  • woensdag 4 oktober om 10.00 uur: opening op IKC de Waterlelie in aanwezigheid van wethouder Isabelle Vugs
  • dinsdag 10 oktober om 13.30 uur: opening op OBS ’t Plankier

Meer lezen, beter in taal

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets!  

Leesplan

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de Bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken. Met het leesplan werken de scholen structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan de versterking van de leesbevordering en het vergroten van de taalontwikkeling. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekkringen, boekbesprekingen en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek, maken onderdeel uit van het leesplan.  

Verdere uitrol

Er zijn nu 17 basisscholen in Zoetermeer aangesloten op ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek Zoetermeer onderzoekt samen met Gemeente en schoolbesturen de mogelijkheid om het concept breder uit te rollen en ook de andere scholen in Zoetermeer aan te laten sluiten.