Opening 'de Bibliotheek op school' op 8 voorschoolse locaties

Gepubliceerd op: 18 januari 2017 19:13

De Bibliotheek en KERN Kinderopvang openen tijdens de Nationale Voorleesdagen in de periode van 25 januari t/m 4 februari maar liefst 8 nieuwe Voorschoolse Bibliotheken op School door heel Zoetermeer. De eerste opening is op locatie De Touwladder op 25 januari om 10:15 uur door wethouder Isabelle Vugs. Op 2 februari om 13:00 uur wordt de opening van locatie Het Zwanenbos aangevuld met een feestelijke voorleesestafette door onderwijsambtenaren van de gemeente Zoetermeer.

Bevorderen van voorleesplezier

Het doel van de aanpak de Bibliotheek op school is om in nauwe samenwerking met onderwijs en kinderopvang het leesplezier van kinderen te stimuleren en hoe vroeger daarmee gestart wordt, hoe groter het effect. Daarom voorzien KERN Kinderopvang en de Bibliotheek in een rijke voorleesomgeving voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De deelnemende Speeltaalhuizen zijn VVE-locaties waar extra aandacht is voor taalontwikkeling voor kinderen in de peuterleeftijd. Omdat de basisscholen al werken volgens de aanpak van de Bibliotheek op school en de kinderopvang daarbij aansluit, ontstaat een doorgaande leeslijn voor kinderen
van 2 t/m 12 jaar.

Een rijkere voorleesomgeving, thuis en in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders worden gestimuleerd om een prettig en inspirerend voorleesklimaat te creëren. Een rijke voorleesomgeving bestaat natuurlijk uit een actuele en aantrekkelijke collectie boeken en andere materialen. De rol van deskundige volwassenen vanuit de Bibliotheek, kinderopvang en de school is hierbij cruciaal: zij reiken kinderen de mooiste boeken aan, organiseren interactieve voorleesactiviteiten en stimuleren ouders om ook thuis regelmatig en met plezier voor te lezen. Ouders en kinderen van zowel de kinderopvang als de basisschool kunnen natuurlijk gebruik maken van de boekencollectie van de Bibliotheek op school en boeken lenen voor thuis.

Voorleesestafette

Ook de gemeente besteedt aandacht aan voorlezen. De gemeente onderstreept het belang van de doorgaande ontwikkelingslijn (peuter-kleuter) en in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid investeert de gemeente veel middelen om grotere (taal)achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en beperken. De gemeente start tijdens de opening van de voorschoolse Bibliotheek op school bij Het Zwanenbos een voorleesestafette. Wethouder Vugs start met voorlezen en geeft het stokje door aan verschillende ambtenaren.

Feestelijke openingen

De openingen van de 8 nieuwe voorschoolse Bibliotheken op school zijn:

  • 25 januari van 10.15-10.45 uur: De Klauterkabouter bij De Touwladder
  • 25 januari van 11.05-11.35 uur: Beestenboel bij De Triangel
  • 26 januari van 11.45-12.15 uur: Het Flamingonest bij ’t Schrijverke (locatie Busken Huethove)
  • 31 januari van 08.45-09.15 uur: Het Mussennest bij De Jacobsvlinder
  • 2 februari van 12.00-12.30 uur: Het Eendennest en De Boskabouter bij De Vijverburgh
  • 2 februari van 13.00-13.30 uur: Het Lepelaarsnest en Het Speeltaalhuis bij Het Zwanenbos
  • 3 februari van 09.00-09.30 uur: Het Mussennest bij De Meerpaal
  • 3 februari van 11.15-11.45 uur: Het Flamingonest bij De Watersnip

Foto's van de openingen op de verschillende locaties zullen te zijner tijd op onze facebookpagina te zien zijn.