Per 1 juli aanpassing openingstijden van wijkbibliotheken

Gepubliceerd op: 5 juli 2016 12:13

Met ingang 1 juli zijn de wijkbibliotheken in Rokkeveen en Oosterheem niet meer op vrijdagavond open. De bibliotheken sluiten om 18.00 uur. Eén van de redenen is de terugloop van het aantal bezoekers op de avonden. Daarnaast heeft de Bibliotheek minder financiële middelen in te zetten en wil de Bibliotheek geld vrij maken voor het concept 'de Bibliotheek op school' en de samenwerking met partners in het Centrum LIB.

Bekijk voor de exacte openingstijden van de wijkbibliotheken en de tijdelijke Hoofdbibliotheek/Leescafé op de Duitslandlaan!