Petitie voor het recht op E-lezen

Gepubliceerd op: 19 mei 2014 15:19

Wilt u ook graag een betere toegang tot e-books via de Bibliotheek? Juist in deze tijd van technologische vooruitgang, worden bibliotheken belemmerd in het kopen en uitlenen van e-books. Dit beperkt de bijna 100 miljoen bibliotheekgebruikers in Europa in hun vrije toegang tot kennis. Daardoor komen democratie, leren, wetenschappelijk onderzoek, en de actieve betrokkenheid van burgers bij de kennissamenleving in het geding.

Daarom roepen 65.000 bibliotheken en hun 100 miljoen gebruikers de Europese Unie op om een helder, modern auteursrecht te ontwikkelen, dat bibliotheken in staat stelt hun kerntaak ook in de 21ste eeuw te vervullen: Europese burgers onbelemmerde toegang verschaffen tot een rijkdom aan kennis. Ongeacht of dit in de bibliotheek, erbuiten of online is.

Teken de petitie op deze website.