Petitie Houd de Bibliotheek in de wijk!

Gepubliceerd op: 18 juni 2019 10:44

Houd de Bibliotheek in de wijk! De gemeente is van plan de bibliotheekvestigingen in de wijken Rokkeveen en Oosterheem te sluiten. De reden: bezuinigingen. Als dat plan doorgaat kunnen onze bezoekers vanaf 2022 alleen nog in het Forum terecht. Dat kan anders!

Misschien heb je al gehoord over de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders om de wijkvestigingen van de bibliotheek te sluiten als bezuiniging. Dit is nodig om de grote tekorten in de jeugdzorg op te vangen. De bibliotheek begrijpt dat er bezuinigd moet worden en dat ook de bibliotheek daar niet aan ontkomt. Maar het zonder meer sluiten van de wijkvestigingen, waar de inwoners van Oosterheem en Rokkeveen hun boeken lenen, elkaar ontmoeten en hun krantje lezen is natuurlijk een slechte zaak! We weten dat laaggeletterdheid een groot probleem vormt en dat een groot deel van de Zoetermeerders eenzaam is. De bibliotheek mag dan niet uit de wijk verdwijnen!

De bibliotheek heeft een alternatief plan ontwikkeld om het bibliotheekwerk in Oosterheem en Rokkeveen in een aangepaste vorm voort te zetten als onderdeel van de ‘Huizen van de Wijk’ die de gemeente wil realiseren. Het plan houdt een aanzienlijke bezuiniging in, maar zorgt ervoor dat de bibliotheek zichtbaar en bereikbaar blijft. Wij hopen dat je ons verzoek aan de Gemeenteraad om te worden opgenomen in de ‘Huizen van de Wijk’ en in gesprek te gaan over het alternatieve plan wilt ondersteunen door het ondertekenen van onze petitie.
Vragen of suggesties? Neem dan contact op via secretariaat@bibliotheek-zoetermeer.nl.