Laaggeletterdheid kost vermogen - wat doet de Bibliotheek?

Gepubliceerd op: 4 april 2017 10:35

In de Telegraaf van 4 april 2017 las u dat laaggeletterdheid de samenleving wel een miljard euro per jaar kost. Dit komt – kort door de bocht – omdat mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven of de taal niet beheersen, meer ondersteuning van de overheid nodig hebben. Wat niet in het artikel staat, is dat laaggeletterd zijn je leven bepaald niet leuker maakt. Je hebt minder kansen en het is lastig om je zelfstandig in de maatschappij te bewegen.

Taalhuis helpt

De Bibliotheek kan een belangrijke rol spelen om deze mensen verder te helpen. In Bibliotheek Zoetermeer is het Taalhuis gevestigd. Een kennis- en informatiecentrum waar met heel veel taalorganisaties in Zoetermeer wordt gewerkt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Kun je niet goed lezen en schrijven, of ken je de taal niet, dan word je hier verder geholpen.
En dat is hard nodig. Het Taalhuis is in juni 2015 geopend en groeit snel. In 2016 werden er 430 Zoetermeerders ondersteund door de getrainde taalvrijwilligers en dat aantal zal in 2017 toenemen.
Door groeiende samenwerking wordt het taalaanbod steeds completer en kunnen we steeds beter laaggeletterden bedienen. Een volgende ontwikkeling is het aanbieden van digitale educatie. Ook voor mensen met weinig digitale vaardigheden wordt het meekomen in de samenleving immers steeds lastiger. Steeds meer kan alleen online geregeld worden.  

Laaggeletterdheid voorkomen

Laaggeletterdheid de wereld uit: dat doe je ook door het te voorkomen. Daarom is de Bibliotheek aanwezig op zoveel mogelijk scholen en kinderdagcentra in Zoetermeer. We werken er samen met het onderwijs en ouders aan om zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk leesplezier te laten beleven. Leesplezier leidt tot meer lezen, en meer lezen heeft een positief effect op taalvaardigheid. Dat effect is meetbaar aanwezig.

Wat kunt u doen?

Het Taalhuis is gevestigd op de derde verdieping van de Hoofdbibliotheek, Duitslandlaan 440. Kent u iemand die de ondersteuning van het Taalhuis goed kan gebruiken, dan staan onze taalvrijwilligers klaar. Elders op onze website vindt u meer informatie over de inloopspreekuren.