Schrijvers en dichters opgelet!

Gepubliceerd op: 2 oktober 2014 11:09

schrijven

De bibliotheek start met een extra werkgroep poëzie en proza. Niet iedereen wil of kan op een schrijfcursus, maar de meeste schrijvers vinden het wel fijn om hun werk aan andere schrijvers te laten lezen. Voor deze mensen organiseert de bibliotheek werkgroepen die onder leiding staan van een vrijwillige coördinator.

Nu faciliteert de bibliotheek twee werkgroepen, een werkgroep proza en een werkgroep poëzie. De werkgroepleden bespreken elkaars werk. De coördinatoren zitten de werkgroepbijeenkomsten voor en zorgen dat iedere tekst voldoende aan bod komt.

In de extra werkgroep poëzie is nog plek. Bij voldoende aanmeldingen komt deze groep iedere derde woensdagavond van de maand bij elkaar in de hoofdbibliotheek.
De werkgroepen proza splitsen zich in schrijvers van korte verhalen en schrijvers van boeken en in beide groepen is nog een plek. De verhalenschrijvers komen iedere tweede woensdagavond van de maand bij elkaar, de boekenschrijvers iedere laatste donderdagavond van de maand.

Schrijvers die geïnteresseerd zijn in de werkgroep proza kunnen contact opnemen met coördinator Claudia Hilgers: chilgers@ziggo.nl
Dichters die geïnteresseerd zijn in de werkgroep poëzie kunnen contact opnemen met coördinator Frans Roos: roses@wish.net