Wethouder Vugs opent 2 nieuwe locaties van de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 24 september 2014 11:19

Bibliotheek Zoetermeer opent samen met basisscholen De Watersnip en ‘t Schrijverke in de eerste week van oktober de Bibliotheek op School. Op woensdag 1 oktober om 10.00 uur wordt de eerste geopend op OBS Watersnip en op maandag 6 oktober om 14.00 uur de tweede op OBS ’t Schrijverke. Wethouder Isabelle Vugs zal beide openingen verrichten in het bijzijn van de kinderen. De Bibliotheek op School is een schoolbibliotheek nieuwe stijl die landelijk wordt doorgevoerd. Bibliotheek Zoetermeer hoopt op de langere termijn op alle basisscholen een Bibliotheek op School te realiseren.

Meer lezen, beter in taal

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven wordt bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets! Lees meer hierover op de pagina van de Bibliotheek op School.

De Bibliotheek op school

Op school is een fysieke bibliotheek ingericht. De bibliotheek levert de collectie voor deze schoolbibliotheek. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen kinderen met hun eigen bibliotheekpas natuurlijk ook boeken en andere materialen lenen in de bibliotheek zelf.

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken.

Verder is de leesmonitor een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op School. Deze monitor brengt het lees- en leengedrag van de leerlingen, de leesbevorderingsactiviteiten van leerkrachten en het leesklimaat op school in beeld. De monitor laat zien of de bibliotheek en de school erin slagen om het leesplezier te vergroten en de leerlingen meer te laten lezen. De uitkomsten van de monitor kunnen uiteindelijk naast de Cito-scores gelegd worden.