Taalpartners

Taalpartners staat voor goed Nederlands en duidelijke communicatie op het werk. Wij trainen en coachen Nederlands- en anderstaligen. Dat doen we op alle niveaus, van beginner tot vergevorderde en van laag- tot hoogopgeleid. We geven cursussen Nederlands en Nederlands als tweede taal (Nt2) op A1, A2, B1, B2 en C1.

Onze deelnemers bereiden zich bijvoorbeeld voor op het inburgeringsexamen of het staatsexamen. Of ze willen hun Nederlands verbeteren om een grotere kans te hebben op een (andere) baan of een vervolgopleiding. 

Je kunt bij ons langskomen

  • voor informatie over ons aanbod,
  • om een afspraak te maken voor een intake of 
  • om hulp te krijgen bij een lastige brief of een ingewikkeld formulier.

Website www.taalpartners.nl
E-mailadres info@taalpartners.nl
Telefoon (06) 33882898
Aanwezig Woensdagen van 13.00 - 14.30 uur