Cultuureducatie met kwaliteit

Logo Cultuur op School

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Doel van dit programma is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. De Zoetermeerse culturele instellingen zorgen er samen voor dat goede cultuureducatie een vaste plaats binnen het onderwijs heeft. In heel Nederland wordt gewerkt aan CmK. Bijzonder aan de Zoetermeerse situatie is dat de Bibliotheek hierin ook een grote rol speelt en daarmee literatuureducatie op de kaart zet.

Binnen CmK ontwikkelde Bibliotheek Zoetermeer boekenkisten en een leerlijn literatuureducatie met bijbehorende lessenreeksen voor alle groepen. Ook vinden er ieder jaar experttrainingen literatuur voor leerkrachten plaats.

De leerlijn literatuureducatie richt zich op het lezen, begrijpen en waarderen van jeugdliteratuur. Op vragen als: Welke genres zijn er? Hoe lees ik poëzie? Wat vind ik van de illustraties in het boek? Wie is mijn lievelingsschrijver? vinden kinderen tijdens de lessen een antwoord. Ze lezen boeken, praten over verhalen, kruipen in de huid van een schrijver, leren meer over het werk van een auteur en illustrator en leren hun waardering voor een verhaal goed onder woorden brengen.

Een belangrijk onderdeel van CmK Zoetermeer is de website Cultuur en Techniek op school, opgezet door het CKC, Bibliotheek Zoetermeer, Museum De Voorde, Stadstheater en Kunstmenu van de gemeente. De website is gericht op het basisonderwijs en geeft:
• een lokaal kunst- en cultuuraanbod voor het onderwijs in Zoetermeer;
• informatie en nieuws over de lokale aanbieders met een kunst- en cultuuraanbod;
• informatie over cultuureducatie en het ontwikkelen van cultuurbeleid: visievorming, kerndoelen, interne cultuurcoördinator, financiering en hulpmiddelen.

Meer informatie over de leerlijn literatuur en de lessenreeksen is te vinden op deze website en via de webshop van de bibliotheek.

Naar de webshop