Stichting Buurtwerk

Buurtwerk biedt krachtgericht jongerenwerk aan in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

Zo is er het team wijkjongerenwerk dat talenten en participatie van jongeren aanjaagt. De streetworkers zijn actief op de straat. Zij vinden en binden groepen op straat en ondersteunen jongeren met trajectbegeleiding om problemen aan te pakken.

De bevlogen professionals werken outreachend, verbindend en interveniëren waar dat nodig is. Met zorgvuldige aandacht voor de balans tussen
talentontwikkeling, zorg en veiligheid.


Website www.buurtwerk.nl
E-mailadres info@buurtwerk.nl
Telefoon (010) 4553799