Voorlezen is leuk

Leren praten dankzij voorlezen

Voorlezen is gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. En dat niet alleen, voorlezen kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren  veel van voorlezen. In de eerste plaats is het goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een zin opgebouwd is.

Waarom is voorlezen belangrijk?

  • Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert
  • Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt
  • Omdat de wereld van jonge kinderen daardoor uitgebreid wordt
  • Omdat het kinderen helpt om alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken
  • Omdat het de nieuwsgierigheid prikkelt en de fantasie stimuleert

En voor oudere kinderen:

  • Omdat het de luistervaardigheid en het concentratievermogen helpt ontwikkelen
  • Omdat het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken
  • Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen
  • Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen

 

Vanaf welke leeftijd?

Voor een baby kun je zingen of hardop vertellen waar je mee bezig bent. Al vlug volgt het bekijken van eenvoudige platen in stoffen of kartonnen babyboekjes, waarbij je van alles kunt vertellen. Weer later kun je een kort verhaaltje voorlezen, dat in de loop van de tijd steeds wat ingewikkelder kan worden. Blijf voorlezen als de kinderen ouder worden, ook als ze zelf leren lezen. Het kan de afstand overbruggen tussen wat een kind (technisch) aankan en wat het graag zou willen lezen.Blijf ook juist voorlezen aan kinderen die nog moeite hebben met de techniek van het lezen. Het is belangrijk dat zij lezen blijven associëren met iets wat leuk is.

Voorleestips

Geschikte voorleesboeken

Op de jeugdafdeling van de bibliotheek zijn leuke voorleesboeken te vinden voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen én voor kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. Je kunt in de webcatalogus kijken voor meer informatie hierover, maar uiteraard ook onze medewerkers in de bibliotheek aanspreken. Er zijn verder ook veel leestips op internet te vinden, bijvoorbeeld op de website van de jeugdbibliotheek. Hier vind je een overzicht van geschikte voorleesboeken, ingedeeld naar leeftijd. Ook vind je verwijzingen naar tv-programma's en andere websites met aandacht voor en voorbeelden van voorlezen.

Jeugdbibliotheek.nl