De Bibliotheek op School

de Bibliotheek op school

Leesplezier is een voorwaarde voor het ontwikkelen van leesvaardigheid. En goed kunnen lezen is hard nodig om een fijne plek in de maatschappij te verwerven en goed voor jezelf te kunnen zorgen. Zo jong mogelijk aan de slag gaan met leesplezier is daarom belangrijk voor kinderen. Dat doen Zoetermeerse scholieren in het succesvolle programma 'de Bibliotheek op School'.

Landelijke aanpak

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs. Bibliotheken en scholen werken samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Inmiddels is wetenschappelijk onderbouwd dat de aanwezigheid van een Bibliotheek op school een positief effect heeft op het lezen. Kinderen op dBos-basisscholen boeken meer vooruitgang in leesvaardigheid en ook hebben ze meer kennis van boeken. (Nielen & Bus, 2016).

Leesplan

Leesplezier staat voorop!

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op school is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken. Heb je nog geen leescoördinator op school, lees dan meer over de cursus Open Boek, opleiding tot leescoördinator. Met het leesplan werken de scholen structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. Voorbeelden van structurele maatregelen/activiteiten zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekenkringen, en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek maken onderdeel uit van het leesplan. De leesconsulent is voor enkele uren per week verbonden aan de school. De consulenten stellen zich graag voor!

Schoolbibliotheek

Op school is een fysieke bibliotheek ingericht. De Bibliotheek levert de collectie voor deze schoolbibliotheek. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen lezen/gebruiken. Hiervoor hebben ze geen bibliotheekpas nodig omdat alle kinderen automatisch lid worden van de Bibliotheek, helemaal gratis voor kinderen tot en met 17 jaar!

Kinderen kunnen hierdoor ook boeken en andere materialen lenen in de Bibliotheek in het Forum of in één van de wijkbibliotheken in Oosterheem of Rokkeveen.  

Monitor

De Monitor: lezen meten!

Bibliotheken en scholen hebben dus een gemeenschappelijk belang en werkterrein: het stimuleren van lezen van kinderen. Maar hoe weet je wat de effecten zijn van alle (gezamenlijke) inspanningen? De Monitor de Bibliotheek op school helpt deze vraag te beantwoorden. Met behulp van de monitor kunnen gemeenten, scholen en bibliotheken inzicht krijgen in en sturen op leesmotivatie en leesgedrag van leerlingen en het leesbevorderende klimaat op school en thuis. Klik hier voor meer informatie.

Tientallen scholen doen al mee!

Op dit moment zijn al tientallen scholen aangesloten op 'de Bibliotheek op School'. 

Bibliotheek Zoetermeer heeft zich tot doel gesteld dit concept uit te rollen over alle basisscholen in Zoetermeer, en werkt daarin nauw samen met de lokale onderwijsbesturen en de gemeente.

Wil je meer weten, of heb je opmerkingen?
Neem dan contact op met Monica van der Meer  of telefonisch: 06-184 051 86.